Spintires Plus III. – Hodnoty

Tučná hodnota funkci aktivuje.

NoDamage=“false/true“  – jednoduše: „bez poškození“ 🙂

UnlimitedFuel=“false/true“ – neomezené palivo.

Dva výše uvedené prosím v Multiplayeru používejte jen po předchozí dohodě

BatteryPoweredWinch=“false/true“ – tažné lano funguje vždy, tedy i vypnutým motorem, nebo převráceným autem

ReleaseWinchKey=“88″ – aktivuje možnost odpojení lana klávesou. Hodnota „88“ odpovídá klávese „X“. Pokud chcete jinou, zadejte požadovanou klávesu v ASCII kódu.

WinchRange=“16″ – maximální dosah lana. Originální hodnota je „16“, maximální „40“

EnableMinimap=“false/true“ – aktivuje minimapu. Vyžaduje dva monitory!

AlwaysShowDevMenu=“false/true“ – aktivuje menu, stejné jako v Testovací oblasti na všech mapách

TrailerLoadFix=“false/true“ – při nakládání nevyžadujeí mít autu ve správné poloze

AlternateTruckMenu=“false/true“ – aktivuje alternativní „Spintiresplus“ menu pro auta

AlternateMapMenu=“false/true“ – aktivuje alternativní „Spintiresplus“ menu pro mapy

DisableCloaks=“false/true“ – nezobrazuje zahalení na minimapě.

FreezeTimeOfDayAt=“-1″  – Zmrazí čas v určitou dobu. Například hodnota „13“ zmrazí herní čas v jednu odpoledne.

GameDayDurationInRealSeconds=“2700″ – Nastavení kolik sekund bude trvat herní den. 2700 sekund je původní hodnota. Pokud by jste tedy chtěli reálně plynoucí čas, tak hodnota je „86 400“.Hodnota „0“ a „-1“ funkci deaktivuje – vrací na originální nastavení.

RightSideCameraKey=“9″ – Aktivuje pohled zprava. Pokud při současném zmáčknutí „1“ nebo „2“ s nastavenou klávesou se přesune kamera na pravou stranu. Hodnoty se opět nastavují v ASCII stejně jako u ReleaseWinchKey. Hodnota „9“ je pro Tabulátor (TAB). Hodnota „-1“ funkci deaktivuje.

SpinTires Plus II. – Konfigurace

Konfigurace SpinTires Plus se provádí přes konfigurační soubor SpintiresPlus_config.xml.

Tento soubor můžete editovat v jakémkoliv testovém editoru. Já k tomu používám PsPad. 

Tento konfigurační soubor obsahuje mnoho hodnot, které lze konfigurovat. Já se pokusím popsat jen některé, které jsem vyzkoušel a vidím v nich smysl:

Jen něco málo k syntaxi (způsobu zápisu). Parametry je možné měnit dvěma způsoby.

1/ TRUE/FALSE – pro ty programováním či I/O logikou neposkvrněné se jedná o „ZAPNUTO/VYPNUTO“

2/ Číselná/textová hodnota – zde je nutné vědět co zadat. V některých případech hodnota „– 1“ znamená, že je daná funkce deaktivovaná.

Na další stránce již jednotlivé popisy funkcí >>